Skip to main content

Aanmelden

Belangrijk:

-Op dit moment zijn er binnen Prisma VSO voor het lopende schooljaar geen plaatsen meer beschikbaar.
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar, dit is echter groepsafhankelijk-

 

Op Prisma wordt gewerkt met een wachtlijst  indien een groep of locatie vol is. Per groep en per locatie wordt door de Commissie van Begeleiding jaarlijks bepaald hoeveel leerlingen geplaatst kunnen worden. Voor actuele plaatsingsmogelijkheden verwijzen we naar de website.

Hierbij gelden de volgende kaders:

SO: In het gebouw kunnen maximaal 8 groepen gehuisvest worden. Het SO hanteert voor de aanvangsgroepen een groepsgrootte van 10-12 leerlingen en voor de overige groepen 12-14 leerlingen. Of een groep 14 leerlingen kan plaatsen is mede afhankelijk van de verschillende ondersteuningsbehoeften en de dynamiek in de groep. 

VSO: In het gebouw kunnen maximaal 7 groepen gehuisvest worden. Er wordt een groepsgrootte van 12-14 leerlingen gehanteerd. De Intensiefgroep heeft, gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, 8 - 10 leerlingen. (Er is ruimte in het gebouw voor 1 Intensiefgroep) Ook hier geldt dat de maximale groepsgrootte afhankelijk is van ondersteuningsbehoeften en de dynamiek in de betreffende groep.

POOL: Op dit moment bieden we onderwijs aan leerlingen die parttime naar school komen met de insteek dat ze volledig ingroeien in de klas. Beschikbare plaatsen voor POOL leerlingen zijn afhankelijk van de ingroeimogelijkheden voor in de groep. 

 Als u geïnteresseerd bent in een plaats op Prisma voor uw kind en Prisma heeft geen plek dan wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst, de datum waarop u uw interesse kenbaar heeft gemaakt bepaalt de plaats op deze lijst. Zodra er ruimte ontstaat zullen we contact opnemen met de eerstvolgende op de lijst en samen bekijken of het onderzoek opgestart kan worden richting een eventuele plaatsing. Hierbij zullen we de volgende vragen aflopen.

·Heeft u nog interesse in een plek op Prisma?

·Is het samenwerkingsverband al betrokken bij de leerling?

·Heeft de leerling al een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs?

·Staat uw kind bij meerdere scholen ingeschreven? 

Onze leerlingen stromen door vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het reguliere voortgezet onderwijs. In beide gevallen dient de vorige school een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband. Prisma VSO zal op basis van het aanmeldingsformulier, onderwijskundig rapport en overige gegevens bekijken of uw kind past op onze school. Natuurlijk praten we ook uitgebreid met u als ouders om te bekijken welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft en welke behoeftes er zijn.

Denkt u dat onze school past bij uw kind? U bent altijd van harte welkom om bij ons te komen kijken. We geven u graag een rondleiding zodat u de sfeer kunt proeven en kunt zien hoe wij ons onderwijs vormgeven.

Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met één van de Intern Begeleiders: ceg@scopescholen.nl of masw@scopescholen.nl of telefonisch: 0172-748180