Skip to main content

Aanmelden

Onze leerlingen stromen door vanuit het (speciaal) basisonderwijs of het reguliere voortgezet onderwijs. In beide gevallen dient de vorige school een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband. Prisma VSO zal op basis van het aanmeldingsformulier, onderwijskundig rapport en overige gegevens bekijken of uw kind past op onze school. Natuurlijk praten we ook uitgebreid met u als ouders om te bekijken welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft en welke behoeftes er zijn.

Denkt u dat onze school past bij uw kind? U bent altijd van harte welkom om bij ons te komen kijken. We geven u graag een rondleiding zodat u de sfeer kunt proeven en kunt zien hoe wij ons onderwijs vormgeven.

Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met één van de Intern Begeleiders: ceg@scopescholen.nl of masw@scopescholen.nl of telefonisch: 0172-748180