Skip to main content

Actuele plaatsingsinfo VSO

Helaas merken wij ook dat het plaatsen van leerlingen afhankelijk is van de beschikbare plekken op school. Prisma zit vol als de maximale groepsgrootte, die vastgesteld is voor de betreffende groep waar de leerling voor aangemeld wordt, bereikt is. Deze maximale groepsgrootte is per bouw verschillend. De maximale groepsgrootte wordt bepaald door ondersteuningsbehoefte leerlingen, leeftijd, stagedagen. 
Indien een leerling aangemeld is en we kunnen geen plek bieden dan kan de leerling op een wachtlijst geplaatst worden terwijl u verder kijkt naar een andere onderwijsplek.

Op dit moment zijn de volgende groepen vol:
Intensief groep VSO 
POOL leerlingen VSO (14-18 jaar)

Voor schooljaar 23/24 kunnen we geen aanmeldingen meer in behandeling nemen van leerlingen tussen de 12 en 14 jaar (leerlingen die momenteel op SO-Prisma zitten uitgezonderd).

Voor leerlingen in de leeftijdscategorie 14- 18 jaar zijn voor schooljaar 23/24 nog slechts enkele plekken beschikbaar.