Skip to main content

Actuele plaatsingsinfo VSO

Voor schooljaar 2024-2025 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor leerlingen van 16 tot 18 jaar (vso-oud). 

 

Voorrangsregeling

Prisma VSO heeft Regiogrenzen vastgesteld om recht te doen aan het zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen. Prisma VSO biedt voorrang aan leerlingen die afkomstig zijn van Prisma SO. Daarna volgen broertjes en zusjes van zittende leerlingen op Prisma. 

Uitgangspunt is dat de leerlingen die binnen de door Prisma gestelde regiogrenzen woonachtig zijn, voorrang krijgen op leerlingen die buiten deze gebieden wonen. Die laatste categorie leerlingen kan op basis van woonplaats aanspraak maken op andere voorzieningen in de eigen regio die dichter bij huis zijn.

De toepassing van deze voorrang houdt in dat leerlingen met een plaats op de interesselijst op basis van woonplaats zullen worden gerangschikt. 

Wanneer de belangstelling (het aantal aanmeldingen) groter is dan het aantal plekken wordt de plaatsingsvolgorde bepaald door de volgende prioritering:

  • Leerlingen van Prisma SO
  • Broertjes/zusjes van zittende leerlingen;
  • Leerlingen die woonachtig zijn binnen de regiogrenzen.
  • Overige leerlingen.

Het volledige document omtrent dit voorrangsbeleid is opvraagbaar bij school.

* Prisma behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen af te wijken van deze grenzen, mits goed onderbouwd en met instemming van de Commissie van Begeleiding.