Skip to main content

VSO

Op Prisma VSO werken leerlingen vanaf 12 tot 18 jaar aan hun ontwikkeling om uiteindelijk uit te stromen naar een gewenste werkplek. Ook zijn er leerlingen die (tussentijds) doorstromen naar een andere vorm van onderwijs. Daarnaast worden de leerlingen ook toegeleid naar zo zelfstandig mogelijk wonen en invulling van vrije tijd. Dit proces wordt in stamgroepen begeleid door de leerkracht samen met de onderwijsondersteuner.