Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is bij Prisma erg belangrijk. Binnen de Medezeggenschapsraad heeft u wat meer invloed op de inhoud van schoolbeleid, binnen de Schoolraad kunt u hand-en-spandiensten verrichten die de leerkracht ontlasten. Ook helpt de Schoolraad bij het organiseren van allerlei activiteiten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over ontwikkelingen binnen het onderwijs en geeft advies over het beleid van de school. Ook behartigen de leden de belangen van kinderen, ouders en personeel én wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. De MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten en de leden komen acht keer per jaar bij elkaar. De leden worden soms door de directie gevraagd hun mening te geven, maar mogen dit ook op eigen initiatief doen. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar mrprisma@scopescholen.nl.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Dhr. A Houtman, vader SO
Mevr. C van Vliet, moeder SO

Mevr. M Kikkert, moeder VSO
Dhr. C de Jong, vader VSO
Dhr. T van Krimpen, vader VSO

Mevr. G Segers-Den Boer, leerkracht SO
Mevr. A de Kleuver, leerkracht SO
Mevr. H van der Velden, Vakdocent K&B VSO
Dhr. M Admiraal, Mentor VSO

Schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit betrokken ouders die samen met leerkrachten diverse activiteiten organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst en het Slotfeest. Ook worden de leden door de directie op de hoogte gehouden van veranderingen binnen het onderwijs en fungeert de SR als klankbord en adviesorgaan. Meer weten? Stuur dan een e-mail naar ouderraadprisma@gmail.com.

De Schoolraad bestaat uit de volgende leden:

Mevr. L Bennink, moeder SO
Mevr. C van Vliet, moeder SO
Dhr. J van Eldik, vader SO
Mevr. M El Maimouni, moeder VSO
Mevr. A de Lange, moeder VSO

Mevr. I van der Wees, leerkracht SO
Mevr. K van der Zanden, leerkracht VSO