Skip to main content

Verlof en schoolverzuim

De leerlingen zijn verplicht om op school te zijn. Soms zijn er, naast ziekte, situaties waardoor een leerling afwezig is. Dat verlof moet in overleg met school worden afgesproken en schriftelijk worden aangevraagd. Wanneer school niet akkoord gaat, maar de leerling toch afwezig is, wordt dat als ongeoorloofd verzuim genoteerd.

Een formulier voor de aanvraag van verlof kunt u opvragen via de groepsleiding of mentor van uw kind. De directie neemt dan een besluit volgens algemeen geldende wet- en regelgeving.

Voor meer informatie en uitleg; rijksoverheid