Skip to main content

Verlof en schoolverzuim

De leerlingen zijn verplicht om op school te zijn. Soms zijn er, naast ziekte, situaties waardoor een leerling afwezig is. Dat verlof moet in overleg met school worden afgesproken en schriftelijk worden aangevraagd. Wanneer school niet akkoord gaat, maar de leerling toch afwezig is, wordt dat als ongeoorloofd verzuim genoteerd.

Verlof kan worden aangevraagd middels één van deze documenten.

Voor meer informatie en uitleg; rijksoverheid