Skip to main content

Onze groepen

VSO Prisma biedt onderwijs aan voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Onze kinderen en jongeren hebben ernstige leer- en ontwikkelingsproblemen. Wij bieden hen onderwijs dat past bij hun behoeften en talenten.

Ons team kijkt goed naar elk individueel kind en maakt samen met de ouders een ontwikkelingsplan. We spelen in op de individuele behoeften, talenten en uitdagingen van ieder kind. Ons doel is daarbij altijd om de leerlingen te laten uitstromen naar een daginvulling die bij hen past. Dat kan dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs zijn. Onze leerlingen worden afhankelijk van hun behoeften en perspectief ingedeeld in een van onze vijf leerroutes.

Leerroute 1

Dit zijn jongeren met een ernstig verstandelijke beperking die aangewezen zijn op individuele hulp. De nadruk ligt op basisbehoeften en veiligheid.

Leerroute 2

Hier zitten leerlingen met een ernstig tot matige verstandelijke beperking. Zij worden vooral begeleid in het vergroten van de zelfredzaamheid en stromen vaak uit naar dagbesteding.

Leerroute 3

Deze groep bestaat uit jongeren met een matige verstandelijke beperking. Deze leerlingen kunnen werknemersvaardigheden aanleren en een bepaalde mate van zelfstandigheid behalen.

Leerroute 4

Dit is de groep leerlingen met een lichte verstandelijke beperking, zij kunnen arbeid verrichten onder bepaalde voorwaarden. Autonomie, samenwerken en communicatie staan in deze groep centraal. De leerlingen stromen uit naar arbeid, zoals een reguliere baan of beschut werk.

Leerroute 5

Dit zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking tot normaal begaafd. Deze groep leert eigen verantwoordelijkheid dragen. Leerlingen, behalen een opleiding en stromen door naar een reguliere baan.