Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouders kennen hun kind het allerbest en zijn daarom voor ons een belangrijke partner binnen ons onderwijs. We betrekken hen zoveel mogelijk bij alles wat er op school gebeurt. Een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en school zorgt ervoor dat het kind beter tot leren komt. Daarnaast stimuleert het de ontwikkeling van het kind doordat twee werelden op elkaar aansluiten.

U wordt regelmatig op school uitgenodigd voor een gesprek, maar we ontmoeten u ook graag tijdens activiteiten of informatieavonden. Zo investeren we in een goed contact tussen school en thuis. Misschien wilt u zelfs wel meehelpen op onze school? We kunnen altijd hulp gebruiken bij zaken als lezen, rekenen of diverse activiteiten.