Skip to main content

Ons onderwijs

Het onderwijs  en alle activiteiten op Prisma SO dragen bij aan de totale ontwikkeling van een leerling. We passen het aanbod aan op de (onderwijs)behoeften van elk kind en kijken daarbij naar wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen en wat er aansluit bij de hulpvraag. Elke dag is er aandacht voor lezen en rekenen.  Elke leerling krijgt dit aangeboden op het eigen niveau en in een kleine groep.

Naast didactische vakken is er op Prisma SO volop aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Pas als een kind zich veilig voelt binnen de school, komt hij of zij goed tot ontwikkeling. Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Hoe los je conflicten op? Dat zijn vragen die we samen met de kinderen proberen te beantwoorden.

Ook werken we aan de brede ontwikkeling van leerlingen. We doen dit aan de hand van 6 competenties: karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken. Deze brede ontwikkeling komt zichtbaar tot uiting in ateliers, praktijkvakken en leerlingportfolio.

Op onze school staan de volgende speerpunten centraal:

  • Een veilig en positief pedagogisch klimaat
  • Een inspirerende leeromgeving
  • Bewegend Leren
  • Ervaringsgericht leren
  • Zelfstandigheid