Skip to main content

Contact met ouders

Een goed contact tussen ouders en school is voor onze leerlingen heel belangrijk. Daarom houdt de mentor de ouders op de hoogte over de gang van zaken of bijzondere gebeurtenissen. Ook houden we een paar keer per jaar gesprekken, samen met ouders en leerlingen, waarin we praten over hoe het gaat en er wordt gesproken over het ontwikkelingsperspectief en het portfolio. U kent uw kind het beste en wij vinden het daarom logisch u zoveel mogelijk bij het leertraject van uw zoon of dochter te betrekken. Samen helpen wij uw kind op weg naar een goede toekomst.

Op Prisma VSO hebben we een eigen stagebureau. Op het moment dat uw kind 14 jaar is, vindt het eerste transitiegesprek plaats met de coördinator arbeidstoeleiding. We praten dan over werken, wonen en vrije tijd. Ook de uitkomsten van de arbeidsinteressetest worden met u en uw kind besproken. Als uw kind 16 jaar is, vinden eenzelfde test en een gesprek plaats, gevolgd door een assessment stagegeschiktheid. Aansluitend praten we met elkaar over de uitkomsten en krijgt de leerling informatie over het stagetraject. Tijdens de laatste twee schooljaren worden u en uw kind begeleidt naar de uitstroom met meerdere gesprekken. Zo gaan we samen kijken welke mogelijkheden voor een werk- of dagbestedingsplek er zijn voor uw zoon of dochter. Het uiteindelijk doel is dat we gezamenlijk zorgen voor een plek waar uw kind écht op zijn plek zit.