Skip to main content

Over onze school

Prisma is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op onze school voor speciaal onderwijs (SO) en onze school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) bieden wij leerlingen passend onderwijs afgestemd op hun mogelijkheden. In overleg met ouders én de kinderen kijken we naar wat een leerling kan en hoe hij of zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Het doel is dat kinderen bij ons op school vaardigheden leren die hen helpen zo zelfstandig mogelijk te leren, leven en werken.

Onze leerlingen hebben een verstandelijke of meervoudige beperking. Op onze school kunnen ze zich ontwikkelen in een veilige omgeving en bieden we een goede voorbereiding op het leven ná school. We zorgen er als team voor dat kinderen worden uitgedaagd en basisvaardigheden onder de knie krijgen, uiteraard altijd passend binnen de mogelijkheden van uw zoon of dochter.

Onze school voor SO en onze school voor VSO werken nauw samen en delen hun gebouwen met andere organisaties. 

Op Prisma:

  • Bereiden we kinderen voor op een plek in de maatschappij
  • Dagen we leerlingen uit om te presteren binnen hun mogelijkheden
  • Zetten we in op een brede ontwikkeling
  • Benaderen we leerlingen als volwaardige individuen
  • Bieden we een veilige school en een prettig werkklimaat
  • Werken we samen met maatschappelijke instellingen