Skip to main content

SO

Op onze SO afdeling zitten leerlingen vanaf 4 tot 12, soms 13, jaar oud. Er zijn 8 groepen begeleid door een leerkracht én onderwijsassistent. Op Prisma-SO zijn de groepen niet ingericht zoals in het regulier basisonderwijs (groep 1 t/m 8), maar wordt ieder jaar met het team geëvalueerd in welke groepssamenstelling de beste ontwikkelingsresultaten behaald zullen worden.Nieuwsbrieven