Skip to main content

Leerlingenzorg

Onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Ze hebben leerachterstanden en soms ook problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, gedrag of werkhouding. Op onze school bieden we een veilige omgeving met een goede sfeer waar kinderen tot leren komen met extra aandacht voor de individuele behoeften en uitdagingen.

Onze specifieke doelgroep vraagt ook om een specifieke aanpak. Samen met ouders, leerkracht, intern begeleider en de orthopedagoog houden we uw kind goed in de gaten en kunnen we snel inspelen op individuele vraagstukken.