Skip to main content

Stage

Onze leerlingen gaan allemaal stagelopen om te ervaren waar zij uiteindelijk naar zullen uitstromen. Er is een bewuste opbouw in dit proces.

Onze leerlingen gaan op verschillende momenten tijdens hun schooltijd stage lopen. We besteden daar uitgebreid aandacht aan met transitiegesprekken en een oriëntatieprogramma. De leerlingen starten met een interne stage binnen de school. Taken zijn bijvoorbeeld koffie zetten of oud papier ophalen. Stap twee is een groepsstage waarbij de leerlingen onder begeleiding van een teamlid in groepen stage lopen, bijvoorbeeld bij een groenvoorziening of in een winkel.

In de volgende fase loopt een leerling twee individuele stages per schooljaar. Samen met de ouders én de leerling gaat de coördinator arbeidstoeleiding op zoek naar een geschikte plek. We hebben als Prisma VSO contact met diverse bedrijven en organisaties, we werken nauw met hen samen. Onze leerlingen kunnen bijvoorbeeld terecht op een kinderboerderij, in de catering, bij een industrieel bedrijf of bij een activiteitengroep van een dagcentrum. Aan het einde van de schoolloopbaan volgt de profielfase. Een leerling loopt twee of drie dagen per week stage op een plek die aansluit bij het gekozen profielvak. Zo wordt uw kind optimaal voorbereid op de fase na het VSO.

Deze bedrijven bieden stageplaatsen aan voor onze leerlingen.