Skip to main content

Onze groepen

Kinderen van 4 tot 13 jaar die moeite hebben met leren zijn van harte welkom op onze school! Onze leerlingen starten meteen hun schoolloopbaan op Prisma SO of stromen in vanuit een andere (onderwijs)instelling. Wij bieden hen een programma dat past bij hun behoeften en hun ontwikkeling. 

In de jongste groepen werken we met verschillende thema’s waarin aandacht is voor spelen, werken en bewegen. Met divers ontwikkelingsmateriaal breiden kinderen hun woordenschat uit en wordt de basis gelegd voor het lezen en rekenen. Samen spelen en omgaan met elkaar komt bij alle activiteiten aan de orde.

In de oudere groepen worden lezen, schrijven en rekenen verder uitgebreid. Tijdens werkmomenten wordt de klas opgedeeld in subgroepen en krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau. Ook bij deze leerlingen is volop aandacht voor de sociale en motorische vaardigheden. Zo is er bewegingsonderwijs, wordt er gekookt en aangesloten bij maatschappelijke thema’s. Buiten spelen en ontspanningsactiviteiten staan op het lesprogramma.

Is uw kind (bijna) twaalf jaar? Dan mag hij of zij naar één van onze uitstroom groepen. Hier wordt gewerkt aan de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en staan werkhouding, zelfstandigheid en weerbaarheid centraal. Ook wordt het taal- en rekenonderwijs voortgezet en besteden we aandacht aan werknemersvaardigheden zoals koken, was vouwen of werken achter de kassa van de schoolwinkel. 

Prisma biedt een doorlopende leerlijn die past bij de talenten, onderwijsbehoefte en ontwikkeling van elke individuele leerling.