Skip to main content

Actuele plaatsingsinfo

Actuele plaatsingsinfo

Voor het schooljaar 2023-2024 zitten wij op dit moment vol.
Bij interesse volgt plaatsing op onze interesselijst.

Voor het schooljaar 2024-2025 heeft Prisma slechts nog enkele plaatsen beschikbaar in de jongste groepen.
De SO-oud en middenbouw-groepen zijn vol.
Bij interesse volgt eveneens plaatsing op onze interesselijst.


Voorrangsregeling

Prisma SO heeft Regiogrenzen vastgesteld om recht te doen aan het zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen.
Uitgangspunt is dat de leerlingen die binnen de door Prisma gestelde regiogrenzen woonachtig zijn, voorrang krijgen op leerlingen die buiten deze gebieden wonen. Die laatste categorie leerlingen kan op basis van woonplaats aanspraak maken op andere voorzieningen in de eigen regio die dichter bij huis zijn.
Daarnaast verleent Prisma voorrang aan broertjes en zusjes van zittende leerlingen op Prisma. 

De toepassing van deze voorrang houdt in dat leerlingen met een plaats op de interesselijst op basis van woonplaats zullen worden gerangschikt. Hierbij zullen eerst de aanmeldingen van leerlingen binnen de vastgestelde postcodegebieden worden behandeld alvorens de buitenregionale casussen worden opgepakt, beide op volgorde van plaatsing op de interesselijst. Casussen die buiten de regiogrenzen vallen, kunnen worden opgepakt tussen de zomervakantie en de herfstvakantie.

Wanneer de belangstelling (het aantal aanmeldingen) groter is dan het aantal plekken wordt de plaatsingsvolgorde bepaald door de volgende prioritering:

  • Broertjes/zusjes van zittende leerlingen;
  • Leerlingen uit genoemde postcodegebieden;
  • Overige leerlingen.

Postcodegebieden:*

Concreet gaat het dan om de postcodegebieden van Alphen aan den rijn:
2391    Hazerswoude Dorp
2394    Hazerswoude Rijndijk
2396    Koudekerk aan den Rijn
2401    Alphen aan den Rijn
2402    Alphen aan den Rijn
2403    Alphen aan den Rijn
2404    Alphen aan den Rijn
2405    Alphen aan den Rijn
2406    Alphen aan den Rijn
2407    Alphen aan den Rijn
2408    Alphen aan den Rijn
2409    Alphen aan den Rijn
2445    Aarlanderveen
2471    Zwammerdam
2731    Benthuizen
2771    Boskoop

Kaag en Braassem Oost
2355    Hoogmade
2450    Leimuiden
2451    Leimuiden
2376    Nieuwe Wetering
2377    Oude Wetering
2465    Rijnsaterwoude
2375    Rijpwetering
2480    Woubrugge
2481    Woubrugge

Nieuwkoop
2420    Nieuwkoop
2421    Nieuwkoop

Aangevuld met de postcodegebieden:
2741    Waddinxveen
2742    Waddinxveen
2411    Bodegraven-Reeuwijk 
2412    Bodegraven-Reeuwijk 
2371    Roelofarendsveen 
2370    Roelofarendsveen 

* Prisma behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen af te wijken van deze grenzen, mits goed onderbouwd en met instemming van de Commissie van Begeleiding.