Skip to main content

Sociale Veiligheid

Op Prisma vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers
en ook voor leerkrachten. Daarom heeft SCOPE een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het
beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, een infographic. Deze kunt u hier bekijken. Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u op achterliggende slides met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale veiligheid binnen SCOPE en onze school. 

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, schoolmedewerkers en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook
een wettelijke zorgplicht is. In onze schoolgids  is te lezen welke methoden wij gebruiken binnen het thema sociale veiligheid.