agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
onderwijsaanbod

Het onderwijs is anders georganiseerd dan in het basisonderwijs. Al het onderwijs en alle activiteiten dragen bij aan de totale ontwikkeling van de leerling. Het leerstofaanbod wordt aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Wat heeft hij nodig om tot ontwikkeling te komen? Wat sluit aan bij zijn hulpvraag? Hoe wordt hij uitgedaagd tot leren?

Wij werken met de principes van het handelingsgericht werken. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal, we kijken wat de leerling nodig heeft om verder te ontwikkelen.

Dagelijks wordt er aandacht geschonken aan het ( voorbereidend) lees- en rekenonderwijs. We bieden dit in niveaugroepen aan en soms is dit groepsdoorbrekend. Zo krijgen de leerlingen onderwijs op hun eigen niveau met instructie in een klein niveaugroepje.

Daarnaast is de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen heel belangrijk. Pas als een kind zich veilig voelt kan het tot ontwikkelen komen. Wat heeft de leerling nodig om op school en thuis te kunnen functioneren? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om te doen? Maar ook; hoe uit je je frustraties? Hoe los je conflicten op?

We werken hieraan met verschillende methodieken maar het belangrijkste blijft de dialoog met de leerling en zijn ouders.

Belangrijke aspecten van ons onderwijs:
• Rust
• Veilig postief pedagogisch klimaat
• Structuur
• Leren in stapjes
• Leren door doen
• Zelfstandigheid

De inhoud van ons lesprogramma is gebaseerd op de Leerlijnen van het CED. Prisma heeft  uit al de ontwikkelde leerlijnen een eigen lesprogramma ontwikkeld, welke aansluit op de bovengenoemde criteria. De ontwikkelingsgebieden die wij onze leerlingen aanbieden zijn te vinden via onderstaande link:

Prisma Leerlijnen SO

 

 

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders