agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
extra ondersteuning

De volgende extra ondersteuning wordt geboden:

Er zijn twee intern begeleiders die bij specifieke hulpvragen kunnen worden ingezet.

Er is een nauwe samenwerking met twee vrijgevestigde logopedisten en een fysiotherapeut die in school en onder schooltijd kunnen behandelen.

Met leerlingen met een vorm van autisme kan met de methodiek TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) worden gewerkt

In ons gebouw bevindt zich een snoezelruimte.

 Onze school werkt onder andere samen met KDC Prisma, Go! voor jeugd, Stichting MEE, en onderwijs gerelateerde instellingen als VSO, SBO of steunpunt autisme. Ook is Prisma aangesloten bij de Verwijsindex om zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken met het netwerk van onze leerlingen.

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders