agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
Informatieavond Prisma SO september 2017

Voor alle SO-ouders is 4 september de informatieavond gehouden op de Boterbloemweg. Er was een centrale opening met allerlei informatie over Prisma SO als school, de powerpoint kunt u hier nogmaals inzien.
Na de gezamenlijke opening werd in iedere groep door de leerkrachten verteld wat er dit jaar allemaal te gebeuren staat. Er waren veel ouders op de avond afgekomen. Voor ons de bevestiging dat de ouderbetrokkenheid erg hoog blijft!

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders