agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
groep wit

Groep wit is op dit moment de uitstroomgroep op Prisma SO. De uitstroomgroep betekent dat de leerlingen rond de twaalf jaar oud zijn en na 1 of 2 jaar in groep wit naar een middelbare school gaan. Dit kan zijn het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), bijvoorbeeld VSO Prisma. Maar bijvoorbeeld ook het praktijkonderwijs.

In de uitstroomgroep ligt de nadruk op werkhouding, zelfstandigheid en weerbaarheid. Op het gebied van werkhouding leert de leerling o.a. beter te focussen op zijn werk en langer aan een taak bezig te zijn. Op het gebied van zelfstandigheid leert de leerling o.a. zelf keuzes maken en taken door de school uitvoeren. Op het gebied van weerbaarheid leert de leerling o.a. welke stappen er doorlopen moeten worden wanneer hij/zij iets ervaart wat niet prettig is en dus voor zichzelf moet opkomen. En verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en het uiten van gevoelens.

Naast de vakken zoals onder andere lezen, spelling, rekenen, gym en knutselen krijgt de uitstroomgroep ook arbeidstraining. Tijdens arbeidstraining maken de leerlingen kennis met een aantal werknemersvaardigheden, bijvoorbeeld door te koken, was vouwen, iets maken voor de schoolwinkel en achter de kassa bij de schoolwinkel.

Werkstuk:

Er zijn leerlingen in groep wit die dit jaar op school een werkstuk hebben gemaakt. Ze mochten natuurlijk zelf een onderwerp bedenken. Daarna hebben ze met begeleiding van de groepsleiding hard gewerkt aan de voorkant, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdstukken en de afsluiting. Informatie voor de hoofdstukken haalden ze van internet en uit een boek. Favoriet was het zoeken op internet naar plaatjes voor het werkstuk. Wat waren ze trots op hun eerste werkstuk!

Project theater

In het voorjaar hebben we een schoolbreed project gehad binnen Prisma. Daarvoor heeft groep wit tijdens de dramales samen een toneelstuk bedacht. Het toneelstuk ging over New York. We hadden een scène over instappen in het vliegtuig, aankomen in de stad new York, een dans en uitgeput in het hotel aankomen na een lange dag. Alle leerlingen deden mee en de één had een rol met tekst, de ander alleen uitbeelden en wie het leuk vond deed mee met een dans op het lied Empire state of mind over New York. We hebben vooraf aan het theater veel geoefend en afgelopen dinsdag was het zo ver, de dag van het theater! Wat vonden we het spannend, maar ook erg leuk om te mogen optreden voor de hele school en familie. Wat kregen we een mooi applaus aan het einde!

Spreekbeurten in groep wit

Spreekbeurt over de musical The Lion King

Elke maandagmiddag heeft één van de leerlingen zijn of haar spreekbeurt. De leerlingen mogen zelf een onderwerp voor hun spreekbeurt bedenken. Er is bijvoorbeeld gekozen voor panda’s, Schiphol en vrienden. De leerlingen bereiden hun spreekbeurt thuis voor. De ene leerling vertelt juist heel veel en de andere leerling laat vooral foto’s zien. Zo is elke spreekbeurt op niveau en passend bij de leerling. De meeste leerlingen vinden het houden van de spreekbeurt wel een beetje spannend, maar wat zijn ze trots als ze alle complimenten van hun klasgenoten en leerkracht krijgen!

Leerlijn seksuele ontwikkeling.

We werken over de seksuele ontwikkeling en relaties. Hiervoor gebruiken we de methode Relaties & seksualiteit. In de bovenbouwgroep groep wit hebben we een oriëntatie les gedaan over wat de leerlingen  al weten over de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. Wat weten ze al veel!

groep wit 1    groep wit 2

De bakkers van Groep Wit 

leskeuken

In de leskeuken op school gaan de leerlingen tijdens het vak Koken,onder begeleiding, koken of bakken. Elke keer is er een ander groepje leerlingen aan de beurt. Een van de groepjes heeft met onze stagiaire koekjes gebakken.

Eerst zelf deeg maken, dan het deeg rollen en daarvan mooie figuurtjes maken en tenslotte gaan de koekjes in de oven. Maar het allerbelangrijkste: lekker smullen als de koekjes klaar zijn!!!

deeg kneden deeg rollen koekjes

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders