agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
Groep rood

Groep rood behoort tot de onderbouw van Prisma. In deze groep zitten kinderen die nieuw zijn ingestroomd, maar tevens kinderen die al langer bij ons op school zitten. De kinderen volgen leerroute 2, 3 of 4.

In groep rood staat de afwisseling van spelen, werken en bewegen centraal. 

We werken thematisch, waarbij elke 3 weken een nieuw thema centraal staat binnen de groep. Het uitbreiden van de woordenschat, (voorbereidend) lezen en rekenen komen elke dag uitgebreid met gebruik making van bovenstaande werkvormen aan de orde.

In de reken- en leeshoek kunnen de kinderen zelf met allerhande ontwikkelingsmateriaal aan de slag om zich het tellen/rekenen en herkennen van letters/woorden eigen te maken.

Maar ook vaardigheden als knippen, plakken, prikken, verven, tekenen volgens een stappenschema, het oefenen van een juiste pengreep, kleien e.d. komen dagelijks aan de orde. Vaardigheden die (straks) nodig zijn om ook in werkboekjes van lesmethoden aan de slag te kunnen.

Tijdens het begeleid spelen met materiaal in hoeken, op de grond of aan tafel, leren we de kinderen hun spelvaardigheden en spelrepertoire uit te breiden.

Ook komt het samenspelen en het omgaan met elkaar (sociale vaardigheden) de hele dag door aan bod.

We zorgen voor een ontspannen, veilige en uitdagende leeromgeving, waarbinnen elk kind zich met zijn eigen mogelijkheden verder kan ontwikkelen.

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders