agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
groep geel

Wij stralen in groep geel!

In groep geel wordt met een breed lesprogramma gewerkt aan kennis en vaardigheden rondom lezen, schrijven, rekenen, sociale en motorische vaardigheden. Om rust en duidelijkheid in de groep te bevorderen, hangt in het lokaal een bord met pictogrammen met het week- en dagprogramma.

De dag begint met een inloop waarbij de kinderen een werkblad maken en daarna een werkje kiezen van hun kieskaart. Als iedereen binnen is, is er een kringmoment waarbij het hulpje van de dag met de juf iedereen goedemorgen zegt, kijkt welke dag het is vandaag, de activiteiten van de dag benoemt en het nieuwsitem van de dag mag kiezen. De juf sluit de activiteit af met een ochtendgebed en een liedje en gaan we door naar de volgende les: rekenen, schrijven of lezen in niveaugroepen.

Naast de leeslessen in niveaugroepen wordt ook individueel met de kinderen gewerkt aan het leren van de letters en klanken en de leesvaardigheid. Rekenlessen worden ook in niveaugroepen gegeven, behalve op vrijdag: dan werken we klassikaal aan het leren klokkijken .

Eén les waar veel kinderen erg naar uitkijken is de gymles op de maandag en de kookles op donderdag.  De helft van de kinderen gaat mee naar de keuken waar gewerkt wordt aan leren over hygiëne, ingrediënten die samen iets maken, en basisvaardigheden in de keuken zoals snijden, kneden en roeren. Soms bakken we ook met zijn allen in de klas. De andere helft van de klas is in de klas bezig met gezelschapsspelletjes en werkt zo aan sociale vaardigheden zoals omgaan met spelregels, samen spelen, winnen/verliezen; maar ook rekenvaardigheden zoals dobbelsteen lezen en hetzelfde aantal stappen zetten.

In groep geel wordt het aan-de-tafel-leren afgewisseld met bewegend- en spelend leren.

Buitenspelen is voor veel kinderen een heerlijk moment, lekker rennen en klimmen, schommelen of… mee naar de voetbalkooi! Iedere week mogen alle kinderen een keertje mee.

Op vrijdagmiddag mogen de kinderen vrij spelen en mogen daarbij ook op bezoek in een andere klas of een kind uit een andere groep vragen om in groep geel te komen spelen. Een mooi moment waarop kinderen hun interesses verkennen, vriendschappen bouwen en hun sociale vaardigheden inzetten en uitbreiden.

Tot ziens in groep geel!

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders