agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
schoolgids en formulieren

De gids is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en voor ouders van de huidige leerlingen. Wij geven onze visie over de manier van werken en leggen daar verantwoording over af. Ook melden wij de behaalde resultaten van ons onderwijs.

Daarnaast krijgt u veel praktische informatie.

Schoolgids Prisma SO 2020-2021

Algemene informatie Scope Scholengroep

Een aanvulling op de schoolgids met wat meer algemene informatie vindt u in de hier te downloaden algemene SCOPE Primair Onderwijsgids.
De bovenschoolse informatie voor schooljaar 2020-2021 kunt u hier vinden.

Klik hier voor Formulier voor aanvragen extra verlof.

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders