agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
leerlingen

Leerlingen

Prisma SO biedt onderwijs aan ongeveer 60 leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij zijn een algemeen christelijke school voor ZML; Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Al onze leerlingen hebben een verstandelijke of een meervoudige beperking. Een aantal leerlingen heeft een ZML/MG indicatie, deze leerlingen hebben een intensieve begeleidingsbehoefte. Ongeveer de helft van de leerlingen heeft naast een lager IQ ook een of meerdere bijkomende stoornis(sen) of beperking(en). Bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, een hechtingsstoornis of het syndroom van Down.

Leerlingen van Prisma hebben over het algemeen een verminderd inzicht in sociale interacties. Ze worstelen bewust – of onbewust – met hun beperking. Voor onze leerlingen is het van belang een goed evenwicht te vinden tussen het creëren van een veilige school en omgeving, en ze tegelijkertijd ook weerbaar te maken en voor te bereiden op een minder veilige omgeving.

De leerlingen die onderwijs volgen op Prisma wonen in Alphen aan den Rijn, of in één van de omliggende gemeenten. De meeste leerlingen wonen bij hun (pleeg) ouders, enkele leerlingen wonen in een woonvoorziening.

 

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders