agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
buitenschoolse opvang

Er zijn twee mogelijkheden voor Buitenschoolse opvang:

Buitenschoolse opvang Ipse de Bruggen te Zwammerdam
Spoorlaan 33
2471 PC ZWAMMERDAM

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 0172-613 41, mobiel te bereiken via telefoon-nummer 06-13 28 56 48.


Buitenschoolse opvang Gemiva
In het SO gebouw aan de Boterbloemweg worden na schooltijd verschillende groepen kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking opgevangen door buitenschoolse opvang (BSO) ‘De Schatkist’. Deze BSO maakt onderdeel uit van de Gemiva-SVG Groep, een organisatie voor mensen met een handicap.

Voor meer informatie of om uw kind aan te melden kunt u bellen met de afdeling Zorg-bemiddeling

Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling

Bleulandweg 1b

2803 HG Gouda

0182 – 57 59 60

zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders