agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een MR te hebben, maar wat houdt de MR nu precies in? En wat kan je er mee?

MR staat voor Medezeggenschapsraad. Dat houdt in dat wij meedenken over bepaalde ontwikkelingen binnen het onderwijs; advies geven over het beleid van de school; bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leeromgeving&onderwijs en de belangen behartigen van kinderen, ouders en personeel.

Op papier staat dit heel mooi, maar hoe zit het met de uitvoering in de praktijk? Acht keer per jaar komen als MR samen om alle belangrijke zaken en ontwikkelingen te bespreken en indien nodig advies of instemming te geven aan de directie. Een deel van de vergadering is de directie ook aanwezig om beleidsontwikkelingen en mededelingen met ons te bespreken. Anderzijds kan de MR op deze manier korte lijnen houden met de directie.

In het contact en communicatie met de directie, maar ook met het personeel en de ouders vinden wij openheid en transparantie belangrijk. Mocht u vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën hebben kunt u terecht bij de MR-leden. Of via mrprisma@scopescholen.nl

MR 2019-2020:
Tom van Krimpen, voorzitter
Cor de Jong, oudergeleding
Ronald Geerligs, oudergeleding
Arend Houtman, oudergeleding
Marjan Kikkert, oudergeleding
Helma van der Velden, GMR en personeelslid
Judith Dekker, secretaris en personeelslid
Joke Kneulman, penningmeester en personeelslid
Annick de Kleuver, personeel

Vanuit het MT:
Stefan van Haaren, directeur Prisma         

Vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Hieronder vindt u de verschillende notulen van de MR-vergaderingen:

Jaarverslag 2017-2018

Notulen 12 februari 2019

Notulen 8 januari 2019

Notulen 12 november 2018

Notulen 1 oktober 2018

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders