agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
het gebouw

Op de Boterbloemweg staat het SO gebouw van Prisma. In het gebouw is ook het KDC  en de buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking  gevestigd. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt  voor het geven van cursussen en ontspanningsmogelijkheden in de avonduren. Ook de buurtvereniging, de gemeente Alphen aan den Rijn en tal van andere instanties maken dankbaar gebruik van ons gebouw.

School en KDC maken intensief gebruik van elkaars materialen en er is een nauwe samenwerking bij complexe vraagstellingen

Het gebouw beschikt over een grote aula voor vieringen feesten en bijeenkomsten en heeft eenvoudige theatervoorzieningen. De verkeerssituatie is veilig en aangepast aan het leerlingenvervoer. In nabijheid van de school zijn zoveel mogelijk voorzieningen die horen bij wonen, werken en vrijetijd.

In de nabijheid van de school is een prachtig recreatiegebied met kinderboerderij en verschillende speelvoorzieningen.

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders