agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
contact met ouders

Ouders zien wij als een belangrijke partner voor ons onderwijs, ouders kennen hun kind als geen ander. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders en school regelmatig contact hebben en dat ouders betrokken zijn/ worden bij alles wat er gebeurt op school.

De communicatie tussen ouders groepsleiding en intern begeleider  zorgt ervoor dat er overeenstemming komt over de opvoeding van de kinderen. Doordat de ouders en de school dezelfde accenten leggen, ontstaat er voor de kinderen een duidelijke, consequente leefsituatie en sluiten deze “werelden” zoveel mogelijk op elkaar aan.

Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders regelmatig de school bezoeken en met ons in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind in de voortgangsgesprekken die drie keer per schooljaar gehouden worden.

Wij verwachten de ouders te ontmoeten op onder andere ouderavonden, spreekavonden (aan de hand van een ouder-vragenformulier of het schoolrapport), informatieavonden, schoolfeestjes en bijzondere bijeenkomsten (Sinterklaas, Kerstmis, Pasen), bij afsluiting van projecten, etcetera.

Daarnaast gebruiken we  het e-mail adres van de groep en ons Prismagazine met organisatorische informatie

Ook stellen we het op prijs dat de ouders meehelpen bij een aantal praktische zaken binnen de school, bijvoorbeeld bij rekenen, lezen, handwerken, computerles, lid van de schoolraad, medezeggenschapsraad.

 

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders