agenda
  • 21 oktober 2019

    Herfstvakantie
aanmelden

Aanmelden en zorgplicht
Tot nu moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school in het gewone of speciaal(basis)onderwijs.

U kunt uw kind aanmelden bij Prisma of de basisschool van uw keuze. Hierbij wordt u gevraagd om aan te geven of u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school bekijkt vervolgens of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Als dat niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken. Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan 6 weken, gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag die termijn éénmaal verlengen met 4 weken. Het vinden van een passende plek duurt dus nooit langer dan 10 schoolweken.

Meer informatie van het Samenwerkingsverband klik hier

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders