agenda
  • 21 oktober 2019

    Herfstvakantie
MR en SR

MR 2017-2018:
Tom van Krimpen, voorzitter
Cor de Jong, oudergeleding
Ronald Geerligs, oudergeleding
Helma van der Velden, GMR en personeelslid
Judith Dekker, secretaris en personeelslid
Joke Kneulman, penningmeester en personeelslid
Marjan Snatersen, personeel
Vanuit het MT:
Cora Pfauth Neven, teamleider SO
Stefan van Haaren, directeur Prisma         

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Voor opmerkingen of vragen kunt u terecht bij bovengenoemde personen of via de mail: mrprisma@scopescholen.nl 

Hier vindt u de agenda en notulen van de MR vergaderingen van huidig schooljaar.

agenda 20 november 2017

notulen 18 september 2017

 

 

 

 

 

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders