agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een MR te hebben, maar wat houdt de MR nu precies in? En wat kan je er mee?

MR staat voor Medezeggenschapsraad. Dat houdt in dat wij meedenken over bepaalde ontwikkelingen binnen het onderwijs; advies geven over het beleid van de school; bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leeromgeving&onderwijs en de belangen behartigen van kinderen, ouders en personeel.

Op papier staat dit heel mooi, maar hoe zit het met de uitvoering in de praktijk? Acht keer per jaar komen als MR samen om alle belangrijke zaken en ontwikkelingen te bespreken en indien nodig advies of instemming te geven aan de directie. Een deel van de vergadering is de directie ook aanwezig om beleidsontwikkelingen en mededelingen met ons te bespreken. Anderzijds kan de MR op deze manier korte lijnen houden met de directie.

In het contact en communicatie met de directie, maar ook met het personeel en de ouders vinden wij openheid en transparantie belangrijk. Mocht u vragen, opmerkingen, aanvullingen of idee├źn hebben kunt u terecht bij de MR-leden.

De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Namens het VSO Helma van der Velden en Willy Schoneveld. Namens het SO Marsha Outhuis (Secretaris) en Esther van Straalen. Ook de oudergeleding is onderverdeeld in het SO en VSO. Namens het SO Tom van Krimpen (voorzitter) en Cor de Jong. Namens het VSO Marjolein Ippel en Anneke van der Linde.


Van links naar rechts: Marsha, Marjolein B., Helma, Marjolein I., Mark, Anneke, Edwin en Esther.

De vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen op de Boterbloemweg 21B. De aanvang is 19.30 uur.
Dit schooljaar zijn er vergaderingen gepland op de volgende data:

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders